همایش ملی کشاورزی و سلامت- اهداف
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/17 | 
هدف از برگزاری همایش ملی کشاورزی و سلامت، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی اندیشمندان و پژوهشگران حوزه­های کشاورزی و سلامت در زمینه محورهای همایش می باشد. فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش و اشتراک تجربیات محققان، ترویج تحقیقات بنیادی و کاربردی در بخش­های مربوطه، جلب توجه مدیران و دست اندرکاران این حوزه به ضرورت تولید محصولات سالم و جامعه سالم و کمک به تعیین راهبرد و مسیر تحقیقات اساسی مورد نیاز کشور در زمینه موضوعی، از اهداف دیگر برگزاری این همایش است.
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی کشاورزی و سلامت:
http://jiroftagrihealth.ir/find.php?item=1.51.14.fa
برگشت به اصل مطلب