همایش ملی کشاورزی و سلامت- برنامه‌ها
برنامه های همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/17 | 
برنامه های همایش ملی کشاورزی و سلامت شامل سخنرانیهای علمی، نشست­های تخصصی، کارگاه­های جنبی و انتخاب مقالات برتر می باشد که جزئیات بیشتر در خصوص این موارد به زودی اعلام می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی کشاورزی و سلامت:
http://jiroftagrihealth.ir/find.php?item=1.52.16.fa
برگشت به اصل مطلب