همایش ملی کشاورزی و سلامت- محورهای تخصصی
محورها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
محورهای علمی همایش عبارتند از:
 • فناوری های نوین در تولید محصولات کشاورزی
 • بهداشت محیط در فعالیت های مرتبط با کشاورزی
 • کشاورزی نوین و تهدیدات باروری در انسان
 • پدافند غیرعامل در کشاورزی و سلامت
 • آموزش و ترویج کشاورزی و سلامت
 • کشاورزی اُرگانیک و توسعه پایدار
 • مدیریت پسماندهای کشاورزی
 • شیمی سبز و سلامت
 • محصولات تراریخته
 • گیاهان دارویی و سلامت پایدار
 • سلامت مواد غذایی و افزودنی ها
 • فراورده های غذایی دام، طیور و آبزیان
 • آمایش سرزمین، سلامت و امنیت غذایی
 • بیماری های مشترک انسان و دام، طیور و آبزیان
 • کنترل بیولوژیک آفات، بیماری ها و علف های هرز
 • استانداردسازی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی
 • سلامت نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی
 • آفت کش ها و کودهای شیمیایی: چالش ها و راهکارها با رویکرد سلامت
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی کشاورزی و سلامت:
http://jiroftagrihealth.ir/find.php?item=1.53.11.fa
برگشت به اصل مطلب