همایش ملی کشاورزی و سلامت- اخبار کنفرانس
زمان پرداخت هزینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/7 | 
با توجه به مشخص نشدن نتایج نهایی پذیرش مقالات ( سخنرانی- پوستر)، شرکت کنندگان در همایش ملی کشاورزی و سلامت تا مشخص شدن نتیجه پذیرش مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر از پرداخت هزینه ها خودداری نمایند و بعد از اعلام نتیجه نهایی و متناسب با نوع ثبت نام( دانشجویی- هیئت علمی- آزاد) و تعداد مقالات پذیرش شده نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام نمایند. 
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی کشاورزی و سلامت:
http://jiroftagrihealth.ir/find.php?item=1.55.20.fa
برگشت به اصل مطلب